Home > Papiamentu > Maneho di keho

Maneho di keho

Prosedura

Tur hende tin e derechi pa pidi Defensor di Pueblo hasi un investigashon riba e manera ku un órgano atministrativo a komportá su mes den un sierto asuntu kontra un persona natural of un koperativa. Na momentu ku un petishon wòrdu entregá e Defensor di Pueblo ta hasi un chekeo promé pa wak si a kumpli ku tur rekisito formal promé ku trata e petishon aki.

Un petishon ta drenta na e Ofisina di Defensor di Pueblo Kòrsou i ta wòrdu prosesá dor di un kolaboradó di e Ofisina. Na promé lugá e kolaboradó ku ta atendé e petishon ta kontrolá si e petishon ta kumpli ku tur e rekisitonan formal en kuantu e kontenido i e prosedimentu siguí. Den e kaso aki ta wòrdu referí na artíkulo 12, di tres i di kuater párafo di e Ordenansa Nashonal di Defensor di Pueblo i e artíkulonan 14 i 15.

Konforme artíkulo 12, di ocho párafo, e outor di e petishon ta wòrdu informá denter di trinta (30) dia tokante e tratamentu di e petishon. Si ta trata di un kaso di artíkulo 14 of artíkulo 15, konforme artíkulo 16, promé párafo di e ordenansa nashonal, mas pronto ku ta posibel e Defensor di Pueblo ta hasi menshon por eskrito di e asuntu aki. Pa motibu di e término ‘mas pronto ku ta posibel’ e periodo denter di kua mester avisá en todo kaso ta ménos ku 30 dia.

E órgano atministrativo ta wòrdu poné na altura di e petishon entregá i ta haña chèns pa reakshoná riba esaki (oral of por eskrito segun opshon di e Defensor di Pueblo). Den práktika semper e órgano atministrativo ta haña e oportunidat pa reakshoná promé por eskrito. E aviso ta tuma lugá dor di ofresé e petishon, kompañá ku un resúmen di e petishon aki manera formulá dor di e kolaboradó ku a trata e kaso. E oferta por wòrdu kompañá dor di preguntanan konkreto i of un petishon pa duna informashon adishonal si esaki ta na interes di e investigashon. Den e karta kaminda e petishon ta wòrdu presentá na e órgano atministrativo, e Defensor di Pueblo ta indiká denter di kuantu tempu ta ferwagt un reakshon di e órgano atministrativo. Generalmente ta mantené un periodo di seis (6) siman.

E reakshon di e órgano atministrativo ta wòrdu presentá na e outor di e petishon pa un reakshon final si esaki ta favorabel pa e investigashon. E Defensor di Pueblo ta stipulá un periodo denter di kua e reakshon mester wòrdu risibí. Generalmente ta mantené un periodo di tres (3) siman. Si na interes di e investigashon ta sinti e nesesidat pa haña un reakshon di e órgano atministrativo riba e reakshon di e outor di e petishon, e órgano atministrativo ta haña chèns pa duna e reakshon aki. Aki tambe ta mantené un periodo di tres (3) siman. E prosedimentu aki por wòrdu ripití diferente biaha na interes di e investigashon kaminda ta sali for di e prinsipio ku tantu e outor komo e órgano atministrativo mester haña chènsnan igual pa reakshoná adekuado.

E Defensor di Pueblo por disidí, despues di pasa dor di e ròndu di skibi, na tene un oudiensha na interes di e investigashon, kaminda tur e interesadonan ta wòrdu invitá pa ser skuchá dilanti di otro of no. Den práktika e interesadonan, ku eksepshon di sirkunstanshanan abrumador, lo wòrdu skuchá den presensha di otro.

Di e informashon kolektá ta prepará un rapòrt di resultado preliminar ku ta wòrdu presentá na tur partido interesá pa duna komentario. E komentario ta wòrdu entrega den un tempu determiná dor di e Defensor di Pueblo. Generalmente e periodo duná ta seis (6) siman.

Finalmente e investigashon ta wòrdu konkluí ku un rapòrt den kua tur e resultadonan (konklushon i si ta nesesario rekomendashon) di e Defensor di Pueblo ta inkluí. E rapòrt aki ta wòrdu mandá pa tur interesado.

Hopi keho ta wòrdu resolvé por medio di un intervenshon di e Defensor di Pueblo. Esaki ta nifiká ku Defensor di Pueblo, den un kaso konkreto ta bai en buska di un solushon práktiko sin e prosedimentu formal ku ta resultá den un rapòrt. Un aktitut aktivo di e organisashon gubernamental ta esensial den e aserkamentu aki.

Entrega keho

Tur hende tin derechi di hasi un petishon na Ombudsman pa hasi un investigashon riba e manera ku un organo gubernamental komporta su mes den sierto situashon ku un siudadano of persona di legal.


Formulario di keho

Orario di ofisina

Nos ora nan di ofisina ta di djaluna te ku djabierne.

Inloop: 08.30 - 11.30

Sita: 14.00 - 15.30

Ruta