Home > Nederlands > Klachtbehandeling > Verzoekschrift indienen

Verzoekschrift indienen

U kunt uw verzoekschrift digitaal invullen, uitprinten en meenemen.

Verzoekschrif indienen

Klacht indienen

Een ieder heeft het recht de Ombudsman te verzoeken een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijke persoon of rechtspersoon heeft gedragen.


Ga naar klachtenformulier

In de media

Pa bo derechi (Editie #5)

Bespreking Jaarverslag 2015

Openingstijden

Onze openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag.

Inlooptijden: 08.30 - 11.30

Afspraken: 14.00 - 15.30

Route