Structuur

De huidige organisatiestructuur van het Bureau Ombudsman is in 2014 vastgesteld. In deze structuur ziet de formatie van het Bureau er als volgt uit:

  • Secretaris van de Ombudsman (1)
  • Senior jurist (1)
  • Klachtbehandelaar (2)
  • Jurist (1)
  • Senior klachtbehandelaar (1)
  • Office co├Ârdinator (1)
  • Baliemedewerker/administratief medewerker (1)

Het Bureau van de Ombudsman telt thans, naast de Ombudsman, zeven (7) medewerkers.

Klacht indienen

Een ieder heeft het recht de Ombudsman te verzoeken een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijke persoon of rechtspersoon heeft gedragen.


Verzoekschrift

In de media

Pa bo derechi (Editie #5)

Bespreking Jaarverslag 2015

Openingstijden

Onze openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag.

Inlooptijden: 08.30 - 11.30

Afspraken: 14.00 - 15.30

Route