Structuur

De huidige organisatiestructuur van het Bureau Ombudsman is in 2017 vastgesteld. In deze structuur ziet de formatie van het Bureau er als volgt uit:

  • Secretaris van de Ombudsman/Hoofd Bedrijfsvoering (1)
  • Hoofd Juridisch Advies en Onderzoek (1)
  • Klachtbehandelaar (3)
  • Jurist (1)
  • Medewerker Management Ondersteuning (1)
  • Administratief medewerker (1)

Het Bureau van de Ombudsman telt thans, naast de Ombudsman, acht (8) medewerkers.

Klacht indienen

Een ieder heeft het recht de Ombudsman te verzoeken een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijke persoon of rechtspersoon heeft gedragen.


Verzoekschrift

In de media

Informatief programma Ombudsman 2020

Episode 4 - Transparantie van de Overheid

(Uitzending 3 november 2020)

Meer details

Openingstijden

Onze openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag.

Inlooptijden: 08.30 - 11.30

Afspraken: 14.00 - 15.30

Route