Home > Nederlands > De Ombudsman > Staatsrechtelijke positie

Staatsrechtelijke positie

De Ombudsman bekleedt op nationaal niveau een door de wet vastgestelde positie en heeft een toezichthoudende taak. Door de vermelding van de Ombudsman in artikel 71 van de Staatsregeling van Curaçao, is aan het instituut van de Ombudsman de status van Hoog College van Staat toegekend. Een College van Staat heeft een staatsrechtelijke onafhankelijke positie, een eigen begroting en een toezichthoudende en/of adviserende functie ten opzichte van de overheid.

Klacht indienen

Een ieder heeft het recht de Ombudsman te verzoeken een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijke persoon of rechtspersoon heeft gedragen.


Verzoekschrift

In de media

Informatief programma Ombudsman 2020

Episode 4 - Transparantie van de Overheid

(Uitzending 3 november 2020)

Meer details

Openingstijden

Onze openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag.

Inlooptijden: 08.30 - 11.30

Afspraken: 14.00 - 15.30

Route