Home > Nederlands > Nieuws > Wet Kinderombudsman goedgekeurd

Wet Kinderombudsman goedgekeurd (20-11-2020)

Dit item is verlopen op 31-12-2020.

De Ombudsman van Curaçao feliciteert alle jeugdigen van Curaçao vandaag op de Internationale Dag van het Kind. Tevens juicht de Ombudsman de beslissing van de Staten van Curaçao toe om de wet goed te keuren die het instellen van een Kinderombudsman mogelijk maakt. Deze beslissing is een grote stap om te komen tot een gemeenschap, waarin rechten van het kind daadwerkelijk worden gerespecteerd en gewaarborgd.

Klacht indienen

Een ieder heeft het recht de Ombudsman te verzoeken een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijke persoon of rechtspersoon heeft gedragen.


Verzoekschrift

In de media

Informatief programma Ombudsman 2020

Episode 4 - Transparantie van de Overheid

(Uitzending 3 november 2020)

Meer details

Openingstijden

Onze openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag.

Inlooptijden: 08.30 - 11.30

Afspraken: 14.00 - 15.30

Route