Home > Nederlands > Nieuws > Uitbreiding bevoegdheden Ombudsman

Uitbreiding bevoegdheden Ombudsman (12-05-2017)

De Ombudsman van Curaçao heeft in 2015 een ontwerp-landsverordening ingediend bij de Regering van Curaçao, waarin wordt voorgesteld om de bevoegdheden van het instituut van de Ombudsman te verruimen. Door deze verruiming zouden ook andere bestuursorganen (zoals de SVB en het APC) onder de competentie van de Ombudsman komen te vallen.

De Raad van Ministers van Curaçao heeft het wetsontwerp op 22 maart 2017 na het doorlopen van de ambtelijke procedure goedgekeurd en heeft dit aan het Parlement van Curaçao aangeboden voor verdere afhandeling.

De verwachting is dat het Parlement van Curaçao de ontwerp-landsverordening binnenkort formeel in behandeling zal nemen.

Klacht indienen

Een ieder heeft het recht de Ombudsman te verzoeken een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijke persoon of rechtspersoon heeft gedragen.


Ga naar klachtenformulier

In de media

Pa bo derechi (Editie #5)

Bespreking Jaarverslag 2015

Openingstijden

Onze openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag.

Inlooptijden: 08.30 - 11.30

Afspraken: 14.00 - 15.30

Route