Home > Nederlands > Nieuws > Sluiting kantoor i.v.m. Coronavirus

Sluiting kantoor i.v.m. Coronavirus (16-03-2020)

Dit item is verlopen op 01-07-2020.

De Ombudsman van Curaçao maakt hierbij bekend dat zijn bureau, in verband met beheersmaatregelen genomen naar aanleiding van het coronavirus (COVID-19), vanaf 17 maart 2020 en tot nader order gesloten zal zijn voor publiek.

Cliënten die vragen hebben of klachten willen indienen, kunnen dit zoals gebruikelijk op de volgende wijze doen:

  • via telefoonnummer: 4610303
  • via e-mail: info@ombudsman-curacao.cw
  • via onze website: www.ombudsman-curacao.cw

Bij voorbaat dank voor het getoonde begrip.

De Ombudsman van Curaçao,

K.R. Concincion

Klacht indienen

Een ieder heeft het recht de Ombudsman te verzoeken een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijke persoon of rechtspersoon heeft gedragen.


Verzoekschrift

In de media

Informatief programma Ombudsman 2020

Episode 4 - Transparantie van de Overheid

(Uitzending 3 november 2020)

Meer details

Openingstijden

Onze openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag.

Inlooptijden: 08.30 - 11.30

Afspraken: 14.00 - 15.30

Route