Home > Nederlands > Nieuws > RESULTATEN ENQUETE MENSENRECHTEN

RESULTATEN ENQUETE MENSENRECHTEN (31-10-2019)

enquete mensenrechten

De Ombudsman van Curaçao heeft recentelijk een enquête afgerond met betrekking tot de situatie van mensenrechten in Curaçao. Door het stellen van diverse vragen is informatie verkregen over het kennisniveau van mensenrechten in Curaçao.

Enkele voorbeeldvragen die gesteld werden zijn of mensenrechten voldoende beschermd zijn in Curaçao en verder of mensenrechten ook gelden voor migranten. Deelname aan de enquête was anoniem en het eindresultaat is inmiddels te vinden op de website van de Ombudsman. Dit eindresultaat zal formeel worden aangeboden aan de Curaçaose overheid.

Klacht indienen

Een ieder heeft het recht de Ombudsman te verzoeken een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijke persoon of rechtspersoon heeft gedragen.


Verzoekschrift

In de media

Informatief programma Ombudsman 2020

Episode 4 - Transparantie van de Overheid

(Uitzending 3 november 2020)

Meer details

Openingstijden

Onze openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag.

Inlooptijden: 08.30 - 11.30

Afspraken: 14.00 - 15.30

Route