Home > Nederlands > Nieuws > Resultaat enquête: schoon drinkwater

Resultaat enquête: schoon drinkwater (03-11-2020)

Dit item is verlopen op 31-12-2020.
Resultaat enquête: schoon drinkwater

De Ombudsman van Curaçao heeft recentelijk een online enquête afgerond met betrekking tot het recht op schoon drinkwater in Curaçao.

Door het stellen van diverse korte vragen is getracht informatie te verkrijgen over de wijze waarop de burger de rol van de overheid ervaart en ziet bij de uitvoering van dit recht. Een voorbeeld van vragen die gesteld zijn, is of de overheid in de praktijk voldoende doet om ervoor zorg te dragen dat on- en minvermogende burgers toegang hebben tot schoon drinkwater. Deelname aan de enquête was anoniem en het eindresultaat is inmiddels te vinden op de website van de Ombudsman. Dit eindresultaat is formeel aangeboden aan de Curaçaose overheid.

Download het resultaat hieronder.

Klacht indienen

Een ieder heeft het recht de Ombudsman te verzoeken een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijke persoon of rechtspersoon heeft gedragen.


Verzoekschrift

In de media

Informatief programma Ombudsman 2020

Episode 4 - Transparantie van de Overheid

(Uitzending 3 november 2020)

Meer details

Openingstijden

Onze openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag.

Inlooptijden: 08.30 - 11.30

Afspraken: 14.00 - 15.30

Route