Home > Nederlands > Nieuws > Resultaat enquête: overheids-dienstverlening

Resultaat enquête: overheids-dienstverlening (08-11-2018)

Dit item is verlopen op 31-12-2018.

De Ombudsman van Curaçao heeft onlangs een enquête afgerond die betrekking heeft op de wijze waarop de gemeenschap de dienstverlening door de overheid ervaart. In deze enquête zijn elf (11) vragen gesteld over onder meer de telefonische bereikbaarheid van het ambtelijke apparaat en de snelheid waarmee verzoeken worden behandeld. 

Het resultaat van de enquête levert waardevolle informatie op die gebruikt kan worden bij een gerichte aanpak van de overheidsdienstverlening.De Ombudsman van Curaçao heeft onlangs een enquête afgerond die betrekking heeft op de wijze waarop de gemeenschap de dienstverlening door de overheid ervaart. In deze enquête zijn elf (11) vragen gesteld over onder meer de telefonische bereikbaarheid van het ambtelijke apparaat en de snelheid waarmee verzoeken worden behandeld.  Het resultaat van de enquête levert waardevolle informatie op die gebruikt kan worden bij een gerichte aanpak van de overheidsdienstverlening.

Klacht indienen

Een ieder heeft het recht de Ombudsman te verzoeken een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijke persoon of rechtspersoon heeft gedragen.


Verzoekschrift

In de media

Informatief programma Ombudsman 2020

Episode 4 - Transparantie van de Overheid

(Uitzending 3 november 2020)

Meer details

Openingstijden

Onze openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag.

Inlooptijden: 08.30 - 11.30

Afspraken: 14.00 - 15.30

Route