Home > Nederlands > Nieuws > Overhandiging Jaarverslag 2019

Overhandiging Jaarverslag 2019 (20-07-2020)

jaarverslag 2019

De Ombudsman van Curaçao heeft op 20 juli jongstleden zijn jaarverslag over het jaar 2019 aan de Voorzitter van het Parlement van Curaçao, mevrouw Ana-Maria Pauletta, overhandigd. Met dit jaarverslag informeert de Ombudsman het Parlement over de werkzaamheden die het instituut in 2019 heeft verricht, en wordt er verder
verantwoording gegeven over de besteding van de begroting die in 2019 aan het instituut is toegekend.

In 2019 ontving de Ombudsman 568 verzoeken, waarvan 277 voldeden aan alle formele vereisten om in behandeling te worden genomen. Het overgrote deel van de 568 verzoeken [403] is in 2019 opgelost. De drie [3] ministeries waarover de Ombudsman in 2019 de meeste klachten ontving waren:

  • Het Ministerie van Justitie [75]
  • Het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning [59]
  • Het Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening [47]

In het jaarverslag 2019 staat de Ombudsman stil bij diverse onderwerpen van algemeen belang. Zo vroeg de Ombudsman in 2019 aandacht voor de problemen waarmee burgers die om ontheffing vragen van de betaling van afvalstoffenbelasting geconfronteerd worden. Ook heeft de Ombudsman in 2019 zijn zorgen herhaald over de beslissing om voor bepaalde diensten van de overheid geen contant geld meer aan te nemen. De Ombudsman heeft in het jaarverslag verder aangegeven dat de overheid de uitvoering van de regeling inzake kosteloze rechtskundige bijstand moet verbeteren.

In 2019 besteedde de Ombudsman uitvoerig aandacht aan het onafhankelijke onderzoek dat deskundigen van EY hebben uitgevoerd over de wijze waarop de overheid omging met de aanbevelingen die de Ombudsman in de periode 2015 – 2018 heeft gedaan. De conclusie van de deskundigen was dat de Ombudsman in de periode 2015 – 2018 over het algemeen weinig gehoor kreeg voor zijn aanbevelingen. Een van de belangrijkste aanbevelingen die door de deskundigen in dit kader is gedaan is dat de overheid wetgeving moet opstellen ter invoering van een adequaat intern klachtbehandelingssysteem.

Het jaarverslag 2019 van de Ombudsman is integraal beschikbaar hieronder:

Jaarverslag Ombudsman 2019

Klacht indienen

Een ieder heeft het recht de Ombudsman te verzoeken een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijke persoon of rechtspersoon heeft gedragen.


Verzoekschrift

In de media

Informatief programma Ombudsman 2020

Episode 4 - Transparantie van de Overheid

(Uitzending 3 november 2020)

Meer details

Openingstijden

Onze openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag.

Inlooptijden: 08.30 - 11.30

Afspraken: 14.00 - 15.30

Route