Home > Nederlands > Nieuws > Koninkrijksoverleg van Ombudsmannen

Koninkrijksoverleg van Ombudsmannen (31-10-2019)

Dit item is verlopen op 31-12-2019.
Koninkrijksoverleg van Ombudsmannen

De Ombudsman van Curaçao heeft recentelijk een werkbezoek gebracht aan Nederland (Den Haag), waar het Koninkrijksoverleg van Ombudsmannen plaatsvond. Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander was aanwezig bij een deel van het overleg en heeft van gedachten gewisseld met de Ombudsmannen van het Koninkrijk der Nederlanden over diverse actuele onderwerpen.

Er is onder meer gesproken over het functioneren van de diverse ombudsinstituten in de respektievelijke landen, en ook over de noodzaak om zo snel mogelijk een Ombudsman in Aruba in te stellen.

Klacht indienen

Een ieder heeft het recht de Ombudsman te verzoeken een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijke persoon of rechtspersoon heeft gedragen.


Verzoekschrift

In de media

Informatief programma Ombudsman 2020

Episode 4 - Transparantie van de Overheid

(Uitzending 3 november 2020)

Meer details

Openingstijden

Onze openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag.

Inlooptijden: 08.30 - 11.30

Afspraken: 14.00 - 15.30

Route