Home > Nederlands > Nieuws > Indiening Jaarverslag 2017

Indiening Jaarverslag 2017 (03-09-2018)

Dit item is verlopen op 31-12-2018.

De Ombudsman van Curaçao heeft op 29 augustus 2018 zijn verslag over het jaar 2017 ingediend bij de Voorziter van het Parlement van Curaçao, de heer ing. William Millerson.

In dit verslag wordt een globaal overzicht gegeven van de werkzaamheden van de Ombudsman, en wordt er voornamelijk gekeken naar het aantal klachten dat in het jaar 2017 is ontvangen over de ministeries van de Curaçaose overheid. In 2017 heeft de Ombudsman 799 verzoeken behandeld. In het jaar 2016 was er sprake van 603 verzoeken. De ministeries waarover de Ombudsman in het jaar 2017 de meeste klachten heeft ontvangen zijn:

-              het Ministerie van Justitie (82)

-              het Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (75)

-              het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (61)

In het verslag is verder een korte analyse gemaakt van de wijze waarop de overheid is omgegaan met de schriftelijke aanbevelingen die de Ombudsman in voorgaande jaren (2015 en 2016) heeft gedaan. De belangrijkste conclusie is dat in een meerderheid van de gevallen geen reactie is gekomen van de desbetreffende ministeries. De Ombudsman heeft daarom besloten om nader onderzoek te laten verrichten om te kijken hoe deze situatie kan worden verbeterd.

Klacht indienen

Een ieder heeft het recht de Ombudsman te verzoeken een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijke persoon of rechtspersoon heeft gedragen.


Verzoekschrift

In de media

Informatief programma Ombudsman 2020

Episode 4 - Transparantie van de Overheid

(Uitzending 3 november 2020)

Meer details

Openingstijden

Onze openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag.

Inlooptijden: 08.30 - 11.30

Afspraken: 14.00 - 15.30

Route