Home > Nederlands > Nieuws > Enquête mensenrechten

Enquête mensenrechten (01-08-2019)

Dit item is verlopen op 30-09-2019.

Met het vaststellen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in 1948 door de Verenigde Naties, kwam er voor het eerst internationale erkenning voor het concept van mensenrechten. Het discriminatieverbod, het folterverbod en de vrijheid van meningsuiting zijn voorbeelden van mensenrechten. 

Door middel van deze enquête wil de Ombudsman in hoofdlijnen onderzoek doen naar het kennisniveau en de attitude in Curaçao voor wat betreft mensenrechten op het eiland.  

Dank  voor uw medewerking.

Klik hier om de enquête te openen

Klacht indienen

Een ieder heeft het recht de Ombudsman te verzoeken een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijke persoon of rechtspersoon heeft gedragen.


Verzoekschrift

In de media

Informatief programma Ombudsman 2020

Episode 4 - Transparantie van de Overheid

(Uitzending 3 november 2020)

Meer details

Openingstijden

Onze openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag.

Inlooptijden: 08.30 - 11.30

Afspraken: 14.00 - 15.30

Route