Home > Nederlands > Nieuws > Enquête kinderrechten

Enquête kinderrechten (04-02-2022)

In het jaar 2020 hebben de Staten van Curaçao een wet goedgekeurd die het mogelijk maakt om een Kinderombudsman voor Curaçao te benoemen. Deze functionaris zal, samen met de Ombudsman van Curaçao, onder meer moeten controleren of de rechten van het kind voldoende gerespecteerd worden.

Om deze taak te kunnen uitoefenen, wenst de Ombudsman van zowel jongeren als volwassenen te vernemen hoe zij zien dat het instituut zijn werkzaamheden zal moeten verrichten. Deze enquête is een eerste stap om de nodige informatie te kunnen krijgen.

Klik hier voor de enquête: https://nl.surveymonkey.com/r/kinderombudsman

Klacht indienen

Een ieder heeft het recht de Ombudsman te verzoeken een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijke persoon of rechtspersoon heeft gedragen.


Verzoekschrift

In de media

Informatief programma Ombudsman 2020

Episode 4 - Transparantie van de Overheid

(Uitzending 3 november 2020)

Meer details

Openingstijden

Onze openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag.

Inlooptijden: 08.30 - 11.30

Afspraken: 14.00 - 15.30

Route