Home > Nederlands > Nieuws > De Ombudsman van Curaçao brengt werkbezoek aan de Minister-president van Curaçao

De Ombudsman van Curaçao brengt werkbezoek aan de Minister-president van Curaçao (16-07-2021)

De Ombudsman van Curaçao bracht op 15 juli 2021 een werkbezoek aan de Minister-president van Curaçao, de heer Gilmar Pisas. Tijdens dit bezoek informeerde de Ombudsman de heer Pisas over de werkzaamheden van zijn bureau.

De heer Pisas en de Ombudsman spraken verder in hoofdlijnen over verschillende onderwerpen die van belang zijn voor de ontwikkeling van Curaçao, waaronder de rechten van kinderen en de ontwikkelingen rondom COVID-19. Aan het eind van het gesprek, spraken zowel de heer Pisas als de Ombudsman de bereidwilligheid uit om in de toekomst op constructieve wijze te blijven bouwen aan de werkrelatie tussen de Curaçaose overheid en het instituut van de Ombudsman.

Klacht indienen

Een ieder heeft het recht de Ombudsman te verzoeken een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijke persoon of rechtspersoon heeft gedragen.


Verzoekschrift

In de media

Informatief programma Ombudsman 2020

Episode 4 - Transparantie van de Overheid

(Uitzending 3 november 2020)

Meer details

Openingstijden

Onze openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag.

Inlooptijden: 08.30 - 11.30

Afspraken: 14.00 - 15.30

Route