Home > Nederlands > Nieuws > Aanbieding jaarverslag 2020

Aanbieding jaarverslag 2020 (05-07-2021)

De Voorzitter van de Staten van Curaçao, mevrouw Charetti America-Francisca, heeft vandaag, 5 juli 2021, een werkbezoek gebracht aan het Bureau van de Ombudsman van Curaçao. Tijdens dit werkbezoek overhandigde de Ombudsman zijn jaarverslag over het jaar 2020 aan de Voorzitter van de Staten. Met dit jaarverslag informeert de Ombudsman de Staten van Curaçao in hoofdlijnen over de werkzaamheden die het instituut in het jaar 2020 heeft verricht, en wordt er tevens verantwoording afgelegd over de besteding van de begroting die in het jaar 2020 aan het instituut is toegekend.

In het jaar 2020 ontving de Ombudsman in totaal 842 verzoeken. In het jaar 2019 was dit aantal 568. Het overgrote deel van de gevallen die de Ombudsman in 2020 heeft ontvangen, is in 2020 opgelost. De drie ministeries waarover de Ombudsman de meeste klachten ontving, waren:

  • Het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn [105]
  • Het Ministerie van Justitie [75]
  • Het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning [61]

In het jaarverslag 2020 staat de Ombudsman stil bij de COVID-19 pandemie, de gevolgen daarvan voor de gemeenschap, maar ook de gevolgen voor het functioneren van het instituut van de Ombudsman. In dit kader heeft de Ombudsman in 2020 verschillende brieven gestuurd naar de Curaçaose overheid, waarin onder meer aandacht is gevraagd voor de gevolgen van de maatregelen die de overheid heeft genomen om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

De Ombudsman heeft verder in 2020 opnieuw aandacht gevraagd voor het feit dat er verschillende huishoudens zijn die geen toegang hebben tot schoon water, met alle gevolgen van dien.

In het jaar 2020 sprak de Ombudsman verder zijn bezorgdheid uit over het feit dat een grote groep kwetsbare burgers, niet de noodzakelijke bescherming krijgt, vanwege het ontbreken van voldoende en adequate sociale wetgeving in Curaçao.

Het jaarverslag 2020 van de Ombudsman is integraal verkrijgbaar op www.ombudsman-curacao.cw

Jaarverslag 2020

Klacht indienen

Een ieder heeft het recht de Ombudsman te verzoeken een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijke persoon of rechtspersoon heeft gedragen.


Verzoekschrift

In de media

Informatief programma Ombudsman 2020

Episode 4 - Transparantie van de Overheid

(Uitzending 3 november 2020)

Meer details

Openingstijden

Onze openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag.

Inlooptijden: 08.30 - 11.30

Afspraken: 14.00 - 15.30

Route