Home > Nederlands > Nieuws

Nieuws 2020

 • Fijne feestdagen!

  (22-12-2020)
 • Wet Kinderombudsman goedgekeurd

  (20-11-2020)

  De Ombudsman van Curaçao feliciteert alle jeugdigen van Curaçao vandaag op de Internationale Dag van het Kind. Tevens juicht de Ombudsman de beslissing van de Staten van Curaçao toe om de wet goed te keuren die het instellen van een Kinderombudsman mogelijk maakt. Deze beslissing is een grote stap om te komen tot een gemeenschap, waarin rechten van het kind daadwerkelijk worden gerespecteerd en gewaarborgd.

 • Resultaat enquête: schoon drinkwater

  (03-11-2020)

  De Ombudsman van Curaçao heeft recentelijk een online enquête afgerond met betrekking tot het recht op schoon drinkwater in Curaçao.

 • Informatief programma Ombudsman Curaçao

  (14-10-2020)

  De Ombudsman start dit jaar met een programma in de vorm van een panelgesprek met zes (6) interessante onderwerpen.

  De programma's (episodes) zullen wekelijks vanaf vandaag woensdag 14 oktober 2020 van 19.00 - 20.00 uur en vervolgens elke dinsdag uitgezonden worden via TeleCuraçao.

 • Bezoek Consul Generaal

  (08-09-2020)

  Dia 8 di september Ombudsman a risibí bishita di Consul General di Merka, sr. Allen S. Greenberg.

 • Ombudsman niet serieus genomen

  (07-09-2020)
 • Onderzoek: Knelpunten (oud-) studenten uit Caribisch Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten

  (20-07-2020)

  De Nationale Ombudsman start een onderzoek naar aanleiding van signalen van en over studenten uit het Caribisch deel van het Koninkrijk (Caribisch Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten), die tegen verschillende problemen aanlopen tijdens of na hun studie in Nederland.

  Wat gaat/ging goed? En wat kan/kon beter? Via deze vragenlijst kan jij jouw ervaringen met de Nationale Ombudsman delen. 

 • Overhandiging Jaarverslag 2019

  (20-07-2020)

  De Ombudsman van Curaçao heeft op 20 juli jongstleden zijn jaarverslag over het jaar 2019 aan de Voorzitter van het Parlement van Curaçao, mevrouw Ana-Maria Pauletta, overhandigd. Met dit jaarverslag informeert de Ombudsman het Parlement over de werkzaamheden die het instituut in 2019 heeft verricht, en wordt er verder
  verantwoording gegeven over de besteding van de begroting die in 2019 aan het instituut is toegekend.

 • Enquête: Toegang tot schoon drinkwater

  (06-07-2020)

  De Ombudsman van Curaçao heeft recentelijk een online enquête gelanceerd, met het doel om meer informatie te krijgen over de wijze waarop de Curaçaose gemeenschap de rol van de overheid ziet en ervaart met betrekking tot de toegang tot schoon drinkwater in Curaçao voor alle inwoners.

 • Sluiting kantoor i.v.m. Coronavirus

  (16-03-2020)

  De Ombudsman van Curaçao maakt hierbij bekend dat zijn bureau, in verband met beheersmaatregelen genomen naar aanleiding van het coronavirus (COVID-19), vanaf 17 maart 2020 en tot nader order gesloten zal zijn voor publiek.

 • Rapport effectiviteit Ombudsman

  (22-01-2020)

  De Ombudsman van Curaçao heeft op 17 januari jongstleden een informatiesessie gehouden, waarin deskundigen van EY een presentatie hebben gegeven over een rapport dat zij hebben geschreven over de effectiviteit van het instituut van de Ombudsman. Tijdens deze informatiesessie overhandigde de Ombudsman een afschrift van het rapport aan de Minister-President, de heer Eugene Rhuggennaath en aan de Vice-Voorzitter van het Parlement, de heer Eugene Cleopa.

 • Indiening Jaarverslag 2018

  (07-05-2019)

  De Ombudsman van Curaçao heeft op 7 mei 2019 zijn verslag over het jaar 2018 ingediend bij de Voorziter van het Parlement van Curaçao, de heer ing. William Millerson. In dit verslag wordt een globaal beeld gegeven van de werkzaamheden die de Ombudsman heeft verricht, en wordt er verder voornamelijk gekeken naar het aantal verzoeken dat over het gedrag van de ministeries is ontvangen.

Klacht indienen

Een ieder heeft het recht de Ombudsman te verzoeken een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijke persoon of rechtspersoon heeft gedragen.


Verzoekschrift

In de media

Informatief programma Ombudsman 2020

Episode 4 - Transparantie van de Overheid

(Uitzending 3 november 2020)

Meer details

Openingstijden

Onze openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag.

Inlooptijden: 08.30 - 11.30

Afspraken: 14.00 - 15.30

Route