Home > Nederlands > Nieuws

Nieuws 2019

 • Masterclass Behoorlijk Bestuur

  (13-11-2019)

  De Ombudsman van Curaçao organiseerde recentelijk een masterclass voor de ambtenaren van het Land Curaçao, waarin de algemene beginselen van behoorlijk bestuur werden behandeld.

 • RESULTATEN ENQUETE MENSENRECHTEN

  (31-10-2019)

  De Ombudsman van Curaçao heeft recentelijk een enquête afgerond met betrekking tot de situatie van mensenrechten in Curaçao. Door het stellen van diverse vragen is informatie verkregen over het kennisniveau van mensenrechten in Curaçao.

 • Koninkrijksoverleg van Ombudsmannen

  (31-10-2019)

  De Ombudsman van Curaçao heeft recentelijk een werkbezoek gebracht aan Nederland (Den Haag), waar het Koninkrijksoverleg van Ombudsmannen plaatsvond. Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander was aanwezig bij een deel van het overleg en heeft van gedachten gewisseld met de Ombudsmannen van het Koninkrijk der Nederlanden over diverse actuele onderwerpen.

 • Enquête mensenrechten

  (01-08-2019)

  Met het vaststellen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in 1948 door de Verenigde Naties, kwam er voor het eerst internationale erkenning voor het concept van mensenrechten. Het discriminatieverbod, het folterverbod en de vrijheid van meningsuiting zijn voorbeelden van mensenrechten. 

 • Ombudsman den bo bario

  (29-07-2019)

  De Ombudsman vervolgt zijn reeks informatieavonden bij diverse buurtcentra, waarin de taken en bevoegdheden van de Ombudsman van Curaçao worden uitgelegd.

 • Aanmelden voor Lezing Kinderombudsman

  (20-06-2019)

  RSVP vóór 27 juni'19 via info@ombudsman-curacao.cw of dit formulier

 • Bezoek Minister President van Aruba

  (19-06-2019)

  De Premier van Aruba, mevrouw Evelyn Wever-Croes, bracht op 17 juni 2019 een bezoek aan de Curaçaose Ombudsman.

 • Indiening Jaarverslag 2018

  (07-05-2019)

  De Ombudsman van Curaçao heeft op 7 mei 2019 zijn verslag over het jaar 2018 ingediend bij de Voorziter van het Parlement van Curaçao, de heer ing. William Millerson. In dit verslag wordt een globaal beeld gegeven van de werkzaamheden die de Ombudsman heeft verricht, en wordt er verder voornamelijk gekeken naar het aantal verzoeken dat over het gedrag van de ministeries is ontvangen.

 • Onderzoek openbaarheid van bestuur

  (16-04-2019)

  De Ombudsman van Curaçao is bezig met een onderzoek naar de openbaarheid van bestuur in Curaçao. Om die reden wil de Ombudsman graag weten hoe de burgers en bedrijven de informatieverschaffing over bestuurlijke zaken door de overheid ervaren.

 • Oproep: Deel uw ervaring met de afhandeling van bezwaarschriften

  (16-04-2019)

  De Ombudsman van Curaçao krijgt regelmatig klachten binnen van burgers over de afhandeling van hun bezwaarschiften door overheidsorganisaties. Een veelgehoorde klacht is dat burgers geen reactie krijgen op hun bezwaarschriften. Om die reden doet de Ombudsman op dit moment onderzoek naar de afhandeling van bezwaarschriften in 2017 en 2018 door het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn en het Ministerie van Gezondheid, Milieu & Natuur.

Klacht indienen

Een ieder heeft het recht de Ombudsman te verzoeken een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijke persoon of rechtspersoon heeft gedragen.


Verzoekschrift

In de media

Informatief programma Ombudsman 2020

Episode 4 - Transparantie van de Overheid

(Uitzending 3 november 2020)

Meer details

Openingstijden

Onze openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag.

Inlooptijden: 08.30 - 11.30

Afspraken: 14.00 - 15.30

Route