Home > Nederlands > Nieuws

Nieuws 2017

 • Enquête: Kwaliteit van de overheids-dienstverlening

  (29-11-2017)

  De Ombudsman van Curaçao maakt hierbij bekend dat hij een ambtshalve onderzoek is begonnen naar de dienstverlening door enkele overheidsdiensten. De Ombudsman wil hoofdzakellijk onderzoeken of de overheidsdienstverlening, objectief gezien, voldoet aan bestaande normen voor goede dienstverlening. In het kader van dit onderzoek is het mogelijk om anoniem een korte enquête in te vullen.

  De Ombudsman dankt een ieder bij voorbaat voor de medewerking aan dit onderzoek.  

 • Overhandiging Jaarverslag 2016

  (02-09-2017)

  Overhandiging Jaarverslag 2016 aan de voorzitter van het Parlement.

 • Ombudsman Curaçao als spreker tijdens Conferentie CAROA

  (30-06-2017)

  De Ombudsman van Curaçao heeft deelgenomen aan de Internationale Conferentie van de Caribbean Ombudsman Association (CAROA), die plaatsvond op Bonaire van 11 juni 2017 tot en met 15 juni 2017.

 • Ombudsman van Curaçao gekozen als Vice-President van CAROA

  (30-06-2017)

  Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Caribbean Ombudsman Association (CAROA) van 13 juni 2017, is een nieuw bestuur gekozen. Dit nieuwe bestuur zal met ingang van 1 juli 2017 aantreden.

 • Ombudsman "Pa bo derechi" editie #6

  (30-06-2017)
 • Ombudsman "Pa bo derechi" editie #7

  (30-06-2017)
 • Jaarlijks Koninkrijksoverleg Ombudsmannen 2017 te Curaçao

  (30-06-2017)

  Het Koninkrijksoverleg van Ombudsmannen vond plaats op 16 juni 2017 te Curaçao. De Ombudsman van Curaçao trad hierbij als “host” op.

 • Ombudsman "Pa bo derechi" editie #5

  (20-06-2017)
 • Ombudsman "Pa bo derechi" editie #4

  (07-06-2017)
 • Ombudsman "Pa bo derechi" editie #3

  (01-06-2017)
 • Ombudsman "pa bo derechi" (Editie #2)

  (26-05-2017)

  Onderwerp: Wat doet de Ombudsman? editie # 2

 • Betalingsprocedure Douane

  (19-05-2017)

  De Ombudsman van Curaçao heeft op 16 mei 2017 gereageerd op een brief van 24 april 2017 van de Minister van Financiën, waarin de Minister aan de Ombudsman een brief van de Douane heeft doen toekomen. In de aan de Ombudsman aangeboden brief wordt aangegeven dat het gewijzigde overheidsbeleid, waarbij de Douane geen contant geld meer in ontvangst neemt voor zijn diensten, zal worden voortgezet en dat in concrete gevallen waar het gewijzigde beleid voor problemen heeft gezorgd, een oplossing zal worden gevonden voor deze problemen.

 • Uitbreiding bevoegdheden Ombudsman

  (12-05-2017)

  De Ombudsman van Curaçao heeft in 2015 een ontwerp-landsverordening ingediend bij de Regering van Curaçao, waarin wordt voorgesteld om de bevoegdheden van het instituut van de Ombudsman te verruimen. Door deze verruiming zouden ook andere bestuursorganen (zoals de SVB en het APC) onder de competentie van de Ombudsman komen te vallen.

 • Informatiecyclus

  (12-05-2017)

  Vanaf vrijdag 12 mei 2017 begint de Ombudsman met een informatiecyclus bij televisiezender Telecuraçao.

 • Lancering nieuwe website en Facebookpagina

  (12-05-2017)

  De Ombudsman zal vrijdag 12 mei 2017 zijn nieuwe website en Facebookpagina lanceren. Dit zal gebeuren gedurende een sfeervolle informele activiteit bij het Bureau van de Ombudsman. Met de lancering van de nieuwe website en Facebookpagina, wordt de dienstverlening van de Ombudsman verbeterd en wordt de zichtbaarheid van de Ombudsman in de gemeenschap vergroot.

 • Ombudsman "pa bo derechi" (Editie #1)

  (12-05-2017)

  Onderwerp: Wat is een Ombudsman.

 • Bespreking Jaarverslag 2015

  (11-04-2017)

  Deliberashon ku Defensor di Pueblo den Parlamento, enkuanto su relato di aña 2015.

Klacht indienen

Een ieder heeft het recht de Ombudsman te verzoeken een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijke persoon of rechtspersoon heeft gedragen.


Verzoekschrift

In de media

Informatief programma Ombudsman 2020

Episode 4 - Transparantie van de Overheid

(Uitzending 3 november 2020)

Meer details

Openingstijden

Onze openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag.

Inlooptijden: 08.30 - 11.30

Afspraken: 14.00 - 15.30

Route