Home > Nederlands > Nieuws

Nieuws

 • Aanbieding jaarverslag 2021

  Op 27 juni 2022 diende de Ombudsman van Curaçao, Keursly Concincion, zijn jaarverslag in over het jaar 2021 bij de Voorzitter van de Staten van Curaçao, mevrouw Charetti America-Francisca. Met dit jaarverslag informeert de Ombudsman de Staten in hoofdlijnen over de werkzaamheden die het instituut in het jaar 2021 heeft verricht, en wordt tevens verantwoording afgelegd over de in het jaar 2021 ontvangen begroting.

 • Ombudsman bezorgd over gevallen van seksueel misbruik van minderjarigen

  De Ombudsman van Curaçao heeft via de lokale media met bezorgdheid kennisgenomen van verschillende gevallen, waarin minderjarigen seksueel zijn misbruikt. Deze situatie is uiteraard alarmerend, en heeft vooral voor de minderjarigen die het slachtoffer worden in deze gevallen ernstige en blijvende gevolgen.

 • Enquête kinderrechten

  In het jaar 2020 hebben de Staten van Curaçao een wet goedgekeurd die het mogelijk maakt om een Kinderombudsman voor Curaçao te benoemen. Deze functionaris zal, samen met de Ombudsman van Curaçao, onder meer moeten controleren of de rechten van het kind voldoende gerespecteerd worden.

 • Beëdiging Ombudsman

  Keursly Concincion (1976) is op 27 oktober 2021 door Statenvoorzitter Mevr. Charetti America Francicsa beëdigd voor zijn tweede termijn als de Ombudsman van Curaçao.

 • Aanbieding jaarverslag 2020

  De Voorzitter van de Staten van Curaçao, mevrouw Charetti America-Francisca, heeft vandaag, 5 juli 2021, een werkbezoek gebracht aan het Bureau van de Ombudsman van Curaçao. Tijdens dit werkbezoek overhandigde de Ombudsman zijn jaarverslag over het jaar 2020 aan de Voorzitter van de Staten. Met dit jaarverslag informeert de Ombudsman de Staten van Curaçao in hoofdlijnen over de werkzaamheden die het instituut in het jaar 2020 heeft verricht, en wordt er tevens verantwoording afgelegd over de besteding van de begroting die in het jaar 2020 aan het instituut is toegekend.

 • De Ombudsman van Curaçao brengt werkbezoek aan de Minister-president van Curaçao

  De Ombudsman van Curaçao bracht op 15 juli 2021 een werkbezoek aan de Minister-president van Curaçao, de heer Gilmar Pisas. Tijdens dit bezoek informeerde de Ombudsman de heer Pisas over de werkzaamheden van zijn bureau.

Archief

Klacht indienen

Een ieder heeft het recht de Ombudsman te verzoeken een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijke persoon of rechtspersoon heeft gedragen.


Verzoekschrift

In de media

Informatief programma Ombudsman 2020

Episode 4 - Transparantie van de Overheid

(Uitzending 3 november 2020)

Meer details

Openingstijden

Onze openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag.

Inlooptijden: 08.30 - 11.30

Afspraken: 14.00 - 15.30

Route