Home > Nederlands > Nieuws

Nieuws

 • Sluiting kantoor i.v.m. Coronavirus

  De Ombudsman van Curaçao maakt hierbij bekend dat zijn bureau, in verband met beheersmaatregelen genomen naar aanleiding van het coronavirus (COVID-19), vanaf 17 maart 2020 en tot nader order gesloten zal zijn voor publiek.

 • Rapport effectiviteit Ombudsman

  De Ombudsman van Curaçao heeft op 17 januari jongstleden een informatiesessie gehouden, waarin deskundigen van EY een presentatie hebben gegeven over een rapport dat zij hebben geschreven over de effectiviteit van het instituut van de Ombudsman. Tijdens deze informatiesessie overhandigde de Ombudsman een afschrift van het rapport aan de Minister-President, de heer Eugene Rhuggennaath en aan de Vice-Voorzitter van het Parlement, de heer Eugene Cleopa.

 • RESULTATEN ENQUETE MENSENRECHTEN

  enquete mensenrechten

  De Ombudsman van Curaçao heeft recentelijk een enquête afgerond met betrekking tot de situatie van mensenrechten in Curaçao. Door het stellen van diverse vragen is informatie verkregen over het kennisniveau van mensenrechten in Curaçao.

 • Koninkrijksoverleg van Ombudsmannen

  Koninkrijksoverleg van Ombudsmannen

  De Ombudsman van Curaçao heeft recentelijk een werkbezoek gebracht aan Nederland (Den Haag), waar het Koninkrijksoverleg van Ombudsmannen plaatsvond. Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander was aanwezig bij een deel van het overleg en heeft van gedachten gewisseld met de Ombudsmannen van het Koninkrijk der Nederlanden over diverse actuele onderwerpen.

 • Indiening Jaarverslag 2018

  Indiening Jaarverslag 2018

  De Ombudsman van Curaçao heeft op 7 mei 2019 zijn verslag over het jaar 2018 ingediend bij de Voorziter van het Parlement van Curaçao, de heer ing. William Millerson. In dit verslag wordt een globaal beeld gegeven van de werkzaamheden die de Ombudsman heeft verricht, en wordt er verder voornamelijk gekeken naar het aantal verzoeken dat over het gedrag van de ministeries is ontvangen.

 • Indiening Jaarverslag 2017

  De Ombudsman van Curaçao heeft op 29 augustus 2018 zijn verslag over het jaar 2017 ingediend bij de Voorziter van het Parlement van Curaçao, de heer ing. William Millerson.

 • Resultaat enquête: overheids-dienstverlening

  De Ombudsman van Curaçao heeft onlangs een enquête afgerond die betrekking heeft op de wijze waarop de gemeenschap de dienstverlening door de overheid ervaart. In deze enquête zijn elf (11) vragen gesteld over onder meer de telefonische bereikbaarheid van het ambtelijke apparaat en de snelheid waarmee verzoeken worden behandeld. 

 • Hoge Colleges van Staat en de SER bestendigen onderlinge samenwerking

  De Hoge Colleges van Staat (HCvS) en de Sociaal Economische Raad (SER), vertegenwoordigd door hun respectievelijke (ambtelijke) leidinggevenden, kwamen op donderdag 24 mei 2018 bijeen in de vergaderzaal van de Algemene Rekenkamer Curaçao aan de Ansinghstraat om concrete afspraken te maken over bestendiging van hun onderlinge samenwerking.

 • Bezoek Ombudsman SDKK 8 februari 2018

  De Ombudsman van Curaçao brengt op 8 februari 2018 een werkbezoek aan de Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK), met het doel om een startevaluatie te maken van de situatie van gedetineerde vreemdelingen die in afwachting zijn van hun mogelijke uitzetting of verwijdering.

 • Enquête: Kwaliteit van de overheids-dienstverlening

  Enquête Ombudsman Curacao

  De Ombudsman van Curaçao maakt hierbij bekend dat hij een ambtshalve onderzoek is begonnen naar de dienstverlening door enkele overheidsdiensten. De Ombudsman wil hoofdzakellijk onderzoeken of de overheidsdienstverlening, objectief gezien, voldoet aan bestaande normen voor goede dienstverlening. In het kader van dit onderzoek is het mogelijk om anoniem een korte enquête in te vullen.

  De Ombudsman dankt een ieder bij voorbaat voor de medewerking aan dit onderzoek.  

Archief

Klacht indienen

Een ieder heeft het recht de Ombudsman te verzoeken een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijke persoon of rechtspersoon heeft gedragen.


Verzoekschrift

Openingstijden

Onze openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag.

Inlooptijden: 08.30 - 11.30

Afspraken: 14.00 - 15.30

Route