Home > Nederlands > Nieuws

Nieuws

 • Lezing Kinderombudsman

  Lezing Kinderombudsman

  RSVP vóór 27 juni'19 via info@ombudsman-curacao.cw of dit formulier

 • Bezoek Minister President van Aruba

  Bezoek Minister President van Aruba

  De Premier van Aruba, mevrouw Evelyn Wever-Croes, bracht op 17 juni 2019 een bezoek aan de Curaçaose Ombudsman.

 • Oproep: Deel uw ervaring met de afhandeling van bezwaarschriften

  Oproep

  De Ombudsman van Curaçao krijgt regelmatig klachten binnen van burgers over de afhandeling van hun bezwaarschiften door overheidsorganisaties. Een veelgehoorde klacht is dat burgers geen reactie krijgen op hun bezwaarschriften. Om die reden doet de Ombudsman op dit moment onderzoek naar de afhandeling van bezwaarschriften in 2017 en 2018 door het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn en het Ministerie van Gezondheid, Milieu & Natuur.

 • Onderzoek openbaarheid van bestuur

  Oproep

  De Ombudsman van Curaçao is bezig met een onderzoek naar de openbaarheid van bestuur in Curaçao. Om die reden wil de Ombudsman graag weten hoe de burgers en bedrijven de informatieverschaffing over bestuurlijke zaken door de overheid ervaren.

 • Indiening Jaarverslag 2017

  De Ombudsman van Curaçao heeft op 29 augustus 2018 zijn verslag over het jaar 2017 ingediend bij de Voorziter van het Parlement van Curaçao, de heer ing. William Millerson.

 • Resultaat enquête: overheids-dienstverlening

  De Ombudsman van Curaçao heeft onlangs een enquête afgerond die betrekking heeft op de wijze waarop de gemeenschap de dienstverlening door de overheid ervaart. In deze enquête zijn elf (11) vragen gesteld over onder meer de telefonische bereikbaarheid van het ambtelijke apparaat en de snelheid waarmee verzoeken worden behandeld. 

 • Hoge Colleges van Staat en de SER bestendigen onderlinge samenwerking

  De Hoge Colleges van Staat (HCvS) en de Sociaal Economische Raad (SER), vertegenwoordigd door hun respectievelijke (ambtelijke) leidinggevenden, kwamen op donderdag 24 mei 2018 bijeen in de vergaderzaal van de Algemene Rekenkamer Curaçao aan de Ansinghstraat om concrete afspraken te maken over bestendiging van hun onderlinge samenwerking.

 • Bezoek Ombudsman SDKK 8 februari 2018

  De Ombudsman van Curaçao brengt op 8 februari 2018 een werkbezoek aan de Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK), met het doel om een startevaluatie te maken van de situatie van gedetineerde vreemdelingen die in afwachting zijn van hun mogelijke uitzetting of verwijdering.

 • Enquête: Kwaliteit van de overheids-dienstverlening

  Enquête Ombudsman Curacao

  De Ombudsman van Curaçao maakt hierbij bekend dat hij een ambtshalve onderzoek is begonnen naar de dienstverlening door enkele overheidsdiensten. De Ombudsman wil hoofdzakellijk onderzoeken of de overheidsdienstverlening, objectief gezien, voldoet aan bestaande normen voor goede dienstverlening. In het kader van dit onderzoek is het mogelijk om anoniem een korte enquête in te vullen.

  De Ombudsman dankt een ieder bij voorbaat voor de medewerking aan dit onderzoek.  

Archief

Klacht indienen

Een ieder heeft het recht de Ombudsman te verzoeken een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijke persoon of rechtspersoon heeft gedragen.


Verzoekschrift

In de media

Pa bo derechi (Editie #5)

Bespreking Jaarverslag 2015

Openingstijden

Onze openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag.

Inlooptijden: 08.30 - 11.30

Afspraken: 14.00 - 15.30

Route