Home > Nederlands > Nieuws

Nieuws

 • Aanbieding jaarverslag 2020

  De Voorzitter van de Staten van Curaçao, mevrouw Charetti America-Francisca, heeft vandaag, 5 juli 2021, een werkbezoek gebracht aan het Bureau van de Ombudsman van Curaçao. Tijdens dit werkbezoek overhandigde de Ombudsman zijn jaarverslag over het jaar 2020 aan de Voorzitter van de Staten. Met dit jaarverslag informeert de Ombudsman de Staten van Curaçao in hoofdlijnen over de werkzaamheden die het instituut in het jaar 2020 heeft verricht, en wordt er tevens verantwoording afgelegd over de besteding van de begroting die in het jaar 2020 aan het instituut is toegekend.

 • De Ombudsman van Curaçao brengt werkbezoek aan de Minister-president van Curaçao

  De Ombudsman van Curaçao bracht op 15 juli 2021 een werkbezoek aan de Minister-president van Curaçao, de heer Gilmar Pisas. Tijdens dit bezoek informeerde de Ombudsman de heer Pisas over de werkzaamheden van zijn bureau.

 • Fijne feestdagen!

 • Wet Kinderombudsman goedgekeurd

  De Ombudsman van Curaçao feliciteert alle jeugdigen van Curaçao vandaag op de Internationale Dag van het Kind. Tevens juicht de Ombudsman de beslissing van de Staten van Curaçao toe om de wet goed te keuren die het instellen van een Kinderombudsman mogelijk maakt. Deze beslissing is een grote stap om te komen tot een gemeenschap, waarin rechten van het kind daadwerkelijk worden gerespecteerd en gewaarborgd.

 • Resultaat enquête: schoon drinkwater

  Resultaat enquête: schoon drinkwater

  De Ombudsman van Curaçao heeft recentelijk een online enquête afgerond met betrekking tot het recht op schoon drinkwater in Curaçao.

 • Informatief programma Ombudsman Curaçao

  Informatief programma Ombudsman Curaçao

  De Ombudsman start dit jaar met een programma in de vorm van een panelgesprek met zes (6) interessante onderwerpen.

  De programma's (episodes) zullen wekelijks vanaf vandaag woensdag 14 oktober 2020 van 19.00 - 20.00 uur en vervolgens elke dinsdag uitgezonden worden via TeleCuraçao.

 • Ombudsman niet serieus genomen

 • Bezoek Consul Generaal

  Bezoek Consul Generaal

  Dia 8 di september Ombudsman a risibí bishita di Consul General di Merka, sr. Allen S. Greenberg.

 • Overhandiging Jaarverslag 2019

  jaarverslag 2019

  De Ombudsman van Curaçao heeft op 20 juli jongstleden zijn jaarverslag over het jaar 2019 aan de Voorzitter van het Parlement van Curaçao, mevrouw Ana-Maria Pauletta, overhandigd. Met dit jaarverslag informeert de Ombudsman het Parlement over de werkzaamheden die het instituut in 2019 heeft verricht, en wordt er verder
  verantwoording gegeven over de besteding van de begroting die in 2019 aan het instituut is toegekend.

 • Onderzoek: Knelpunten (oud-) studenten uit Caribisch Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten

  Onderzoek Nationale Ombudsman

  De Nationale Ombudsman start een onderzoek naar aanleiding van signalen van en over studenten uit het Caribisch deel van het Koninkrijk (Caribisch Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten), die tegen verschillende problemen aanlopen tijdens of na hun studie in Nederland.

  Wat gaat/ging goed? En wat kan/kon beter? Via deze vragenlijst kan jij jouw ervaringen met de Nationale Ombudsman delen. 

 • Rapport effectiviteit Ombudsman

  De Ombudsman van Curaçao heeft op 17 januari jongstleden een informatiesessie gehouden, waarin deskundigen van EY een presentatie hebben gegeven over een rapport dat zij hebben geschreven over de effectiviteit van het instituut van de Ombudsman. Tijdens deze informatiesessie overhandigde de Ombudsman een afschrift van het rapport aan de Minister-President, de heer Eugene Rhuggennaath en aan de Vice-Voorzitter van het Parlement, de heer Eugene Cleopa.

 • RESULTATEN ENQUETE MENSENRECHTEN

  enquete mensenrechten

  De Ombudsman van Curaçao heeft recentelijk een enquête afgerond met betrekking tot de situatie van mensenrechten in Curaçao. Door het stellen van diverse vragen is informatie verkregen over het kennisniveau van mensenrechten in Curaçao.

 • Koninkrijksoverleg van Ombudsmannen

  Koninkrijksoverleg van Ombudsmannen

  De Ombudsman van Curaçao heeft recentelijk een werkbezoek gebracht aan Nederland (Den Haag), waar het Koninkrijksoverleg van Ombudsmannen plaatsvond. Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander was aanwezig bij een deel van het overleg en heeft van gedachten gewisseld met de Ombudsmannen van het Koninkrijk der Nederlanden over diverse actuele onderwerpen.

 • Indiening Jaarverslag 2017

  De Ombudsman van Curaçao heeft op 29 augustus 2018 zijn verslag over het jaar 2017 ingediend bij de Voorziter van het Parlement van Curaçao, de heer ing. William Millerson.

 • Resultaat enquête: overheids-dienstverlening

  De Ombudsman van Curaçao heeft onlangs een enquête afgerond die betrekking heeft op de wijze waarop de gemeenschap de dienstverlening door de overheid ervaart. In deze enquête zijn elf (11) vragen gesteld over onder meer de telefonische bereikbaarheid van het ambtelijke apparaat en de snelheid waarmee verzoeken worden behandeld. 

 • Hoge Colleges van Staat en de SER bestendigen onderlinge samenwerking

  De Hoge Colleges van Staat (HCvS) en de Sociaal Economische Raad (SER), vertegenwoordigd door hun respectievelijke (ambtelijke) leidinggevenden, kwamen op donderdag 24 mei 2018 bijeen in de vergaderzaal van de Algemene Rekenkamer Curaçao aan de Ansinghstraat om concrete afspraken te maken over bestendiging van hun onderlinge samenwerking.

 • Bezoek Ombudsman SDKK 8 februari 2018

  De Ombudsman van Curaçao brengt op 8 februari 2018 een werkbezoek aan de Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK), met het doel om een startevaluatie te maken van de situatie van gedetineerde vreemdelingen die in afwachting zijn van hun mogelijke uitzetting of verwijdering.

 • Enquête: Kwaliteit van de overheids-dienstverlening

  Enquête Ombudsman Curacao

  De Ombudsman van Curaçao maakt hierbij bekend dat hij een ambtshalve onderzoek is begonnen naar de dienstverlening door enkele overheidsdiensten. De Ombudsman wil hoofdzakellijk onderzoeken of de overheidsdienstverlening, objectief gezien, voldoet aan bestaande normen voor goede dienstverlening. In het kader van dit onderzoek is het mogelijk om anoniem een korte enquête in te vullen.

  De Ombudsman dankt een ieder bij voorbaat voor de medewerking aan dit onderzoek.  

Archief

Klacht indienen

Een ieder heeft het recht de Ombudsman te verzoeken een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijke persoon of rechtspersoon heeft gedragen.


Verzoekschrift

In de media

Informatief programma Ombudsman 2020

Episode 4 - Transparantie van de Overheid

(Uitzending 3 november 2020)

Meer details

Openingstijden

Onze openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag.

Inlooptijden: 08.30 - 11.30

Afspraken: 14.00 - 15.30

Route