Home > Nederlands > Het Bureau Ombudsman > De organisatie

De organisatie

De Ombudsman beschikt voor het vervullen van zijn taak over een Bureau. Dit Bureau is wettelijk verankerd in artikel 10, eerste lid van de Landsverordening ombudsman. De werkwijze en inrichting van het Bureau Ombudsman worden door de Ombudsman vastgesteld. De arbeidsvoorwaarden van het personeel dat in dienst is, wordt in een personeelsreglement neergelegd. De Ombudsman is derhalve bevoegd personeel op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst te nemen. Dit reglement wordt vastgesteld na verkregen goedkeuring bij landsbesluit. De begroting van het Bureau, alsmede de verantwoording van de gedane uitgaven, maken deel uit van de begroting respectievelijk de rekening van het Land, onder het hoofdstuk Staatsorganen.

Het Bureau van de Ombudsman van Curaçao bestaat thans uit de volgende personen:

  • De heer mr. Keursly R. Concincion

  • De heer Raymond Mathilda

  • Mevrouw Geritne Goeloe

  • Mevrouw Lysandra Crestian

  • Mevrouw Sulaica Martis

  • Mevrouw Louella Wawoe

  • Mevrouw Kyrzah Harts

  • Mevrouw Jennifer Josefa

Klacht indienen

Een ieder heeft het recht de Ombudsman te verzoeken een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijke persoon of rechtspersoon heeft gedragen.


Verzoekschrift

In de media

Informatief programma Ombudsman 2020

Episode 4 - Transparantie van de Overheid

(Uitzending 3 november 2020)

Meer details

Openingstijden

Onze openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag.

Inlooptijden: 08.30 - 11.30

Afspraken: 14.00 - 15.30

Route