Home > Nederlands > De Ombudsman

De Ombudsman

De heer Concincion is op 13 oktober 2015 door het Parlement van Curaçao benoemd tot de Ombudsman van Curaçao. Hiervoor was de heer Concincion vanaf 2011 belast met onder andere de juridische advisering van de voormalige Ombudsman en met het personeelsmanagement van het Bureau van de Ombudsman. In dit kader fungeerde hij vanaf 2011 ook als de vervanger van de Ombudsman.

Voordat de heer Concincion in dienst trad bij het Bureau van de Ombudsman, was hij vanaf 2006 als ambtenaar werkzaam als de coördinator van de sectie juridische zaken van de Afdeling Algemene en Juridische Zaken van het eilandgebied Curaçao (AJZ). Voor zijn benoeming tot coördinator was hij als jurist in dienst bij deze afdeling sinds 2002.

De heer Concincion heeft na het afronden van zijn rechtenstudie aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA/UoC) in 2002, diverse trainingen en cursussen gevolgd op het gebied van de bestrijding van corruptie en de bevordering van integriteit en “good governance”.

De heer Concincion was verder lid van diverse commissies. Zo was hij onder meer lid (secretaris) van de commissie die de Staatsregeling van Curaçao, die in 2010 in werking trad, had opgesteld en voorbereid.

View Keursly Concinsion's profile on LinkedIn

Klacht indienen

Een ieder heeft het recht de Ombudsman te verzoeken een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijke persoon of rechtspersoon heeft gedragen.


Verzoekschrift

In de media

Informatief programma Ombudsman 2020

Episode 4 - Transparantie van de Overheid

(Uitzending 3 november 2020)

Meer details

Openingstijden

Onze openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag.

Inlooptijden: 08.30 - 11.30

Afspraken: 14.00 - 15.30

Route